โรงเรียนการบินทหารบก

พ.อ. ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. และ คณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกนอกที่ตั้งของ หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ.ชั้นมัธยม รุ่นที่ 52

โดยมี พ.อ. วีรยุทธ อินทร์วร รอง ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.ให้การต้อนรับ ณ สนามบินร้อย.บ.พล.ร.9 จ.ว.กาญจนบุรี เมื่อ 1 พ.ค.51