โรงเรียนการบินทหารบก

หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 32

ลำดับ รายการ LINKS
1
ประกาศรับสมัครนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ.
คลิ๊กที่นี่
2
พ.อ. วีระวัฒน์ พงษ์เจริญ หน.เตรียมการ รร.การบิน ทบ. เป็นประธานกรรมการในการรับสมัครนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 32 ในปีการศึกษา2552 ณ ห้องประชุม บก.รร.การบิน ทบ. เมื่อ 1 - 2 ก.ค.51
คลิ๊กที่นี่
3
พ.อ. ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. / รองประธานกรรมการอำนวยการฯดำเนินการทดสอบความรู้ภาควิชาการของนายทหารประทวนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 32 ในปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ., โรงเลี้ยงพัน.บ.,พัน.บร.,ฯลฯ เมื่อ 3 ก.ค.51
คลิ๊กที่นี่
4
พ.อ. ศิริศักดิ์ เทศนา ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้เข้ารับการทดสอบฯ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 32 ในปีการศึกษา 2552 โดยมี พ.ท. เคลื่อน อัศวภูมิ เป็นกรรมการ หน.ควบคุมการทดสอบณ สนามเทพหัสดิน ศบบ. เมื่อ 4 ก.ค.51
คลิ๊กที่นี่
5
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 32
คลิ๊กที่นี่