วันสถาปณา รร.การบิน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑
ณ บก.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑