พิธีมอบหมวกเหลือง
หลักสูตร ศิษย์การบิน รุ่นที่ ๖๒
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
พร้อมคณะ ผอ.นขต.รร.การบิน ทบ.
ณ โรงเก็บอากาศยาน กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐