ประชุมสภาการศึกษา รร.การบิน ทบ.
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๐