รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
มอบเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ก.ค.๖๐