รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้นายทหารประทวน รร.การบิน ทบ.
ณ บก.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๐