พิธีเปิดการศึกษา โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ ศูนย์การบินทหารบก ประจำปี ๒๕๖๐
โดยมี พ.อ.ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐