การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายใน รร.การบิน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐
ณ โรงพละ พัน.นร.รร.การบิน ทบ.
ในห้วงวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ - ๑ ก.พ.๖๐