การออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ของกำลังพล รร.การบิน ทบ.
ณ ศาลาพิษณุโลกประชานาถ ศบบ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ก.พ.๖๐