กิจกรรมต้อนรับสุภาพบุรุษการบินทหารบก
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๒
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๒
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๐