รร.การบิน ทบ. ได้จัดให้มีการเลือกตำแหน่งบรรจุของ
ศิษย์การบินทหารบกรุ่นที่ ๖๑
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐