กิจกรรมวันสถาปนา รร.การบิน ทบ. ครั้งที่ ๖๓
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค.๖๐ ณ บก.รร.การบิน ทบ.