พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ.
นำคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตราฐานใหม่ ณ ห้องระชุมหมายเลข ๑ ศบบ.
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. ต้อนรับคณะ และพาเยี่ยมชม กศ.รร.การบิน ทบ., กฝ.รร.การบิน ทบ.