ปัจฉิมนิเทศการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๑
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๐