รร.การบิน ทบ. ร่วมกับ อบต.เขาพระงาม
ทำการซ้อมนิรภัยการบิน
เมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๐