ปฐมนิเทศ หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๒
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการศึกษา
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐