ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. ,รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. ,ผอ.นขต.รร.การบิน ทบ.
และกำลังพล รร.การบิน ทบ.
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค.๖๐ ณ ลานหน้าพระรูปจำลองสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ศบบ.