นักเรียน หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๐
ฝึกยิงปืน M60 ,M60D ภาคพื้นดิน
ในห้วงวันที่ ๙ – ๑๐ ม.ค.๖๐ ณ สนามยิงปืน พัน.ปฐบ.