รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. นำข้าราชการ รร.การบิน ทบ.
ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙

400