พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม บก.ศบบ.
และศาลาพิษณุโลกประชานารถ