พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นักบินลองเครื่อง รุ่นที่ ๘
หลักสูตร ครูการบินทหารบก รุ่นที่ ๔๖
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔ ศูนย์การบินทหารบก