การทดสอบร่างกาย ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๑
ณ อ่างเก็บน้ำพระงาม ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙
โดยมี พ.อ.สมพงษ์ เมรินทร์ รักษาราชการแทน ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานการทดสอบร่างกาย