สอบคัดเลือก ภาควิชาการ ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ